Det er mye som skal stemme på badet. Her er 10 feil du bør passe deg for. Noen er enkle å rette opp, mens andre er svært kostbare:

1. Dårlig ventilasjon
Om ventilasjonsanlegget ikke fungerer optimalt, eller ikke er kraftig nok til å ta unna fukten på badet, risikerer du muggvekst med påfølgende helseproblemer. Andre problemer som kan følge av dårlig ventilasjon, er at innredningen eller bygningsdeler sveller, og blir skadet.

2. Manglende luftespalte
Uten tilførsel av frisk luft, fungerer ikke ventilasjonen slik den skal, og du risikerer samme problemer som i punktet over. Rommet skal derfor ha luftespalte ved dør, eller gjennom vegg.

3. Skjulte skjøter i røranlegget
Med et røranlegg som har skjøter skjult inne i veggene, vil en lekkasje kunne føre til store fuktskader før den oppdages. I lukkede konstruksjoner som vegg og gulv, bør vannledninger legges som helstrukne rør, eller i rør i rør-system.

4. Manglende inspeksjonsluke
Dersom du har et innebygd badekar, bør det være en inspeksjonsluke med lufteventil i innbyggingsveggen, slik at du kan komme til sluket, hvis avløpet tilstoppes. Inspeksjonsluken vil da også fungere som ventilasjon, ved at fuktig luft slipper ut fra under badekaret. Uten inspeksjonsluke, risikerer du bl.a. sopp-  og muggvekst.

5. Svak gulvkonstruksjon
Gulvet i et bad skal tåle mye, og gulvkonstruksjonen må ha tilstrekkelig stivhet og bæreevne til å tåle både fliser og utstyr. Hvis den ikke er solid nok, er det fare for at flisene kan sprekke opp, og konstruksjonen kan svikte, og lekkasjer kan oppstå.

6. Utette rørgjennomføringer
Det er fare for umiddelbare lekkasjer i veggene, dersom rørgjennomføringene til dusj- eller badebatteriet ikke er tett. I følge soussjef i Gjensidige Forsikring, Oddvar Stensrød, skyldes de fleste lekkasjer i våtrom, at membranen er utett, gjerne i forbindelse med rørgjennomføringer.

7. Vanlig maling
På et bad hvor taket ikke er malt med våtromsmaling, vil platene etter hvert svelle, og mugg og sopp vil begynne å gro over takplatene. Bruk både grunning og maling beregnet på våtrom, når du skal male.

8. Feilkonstruert overgang mellom gulv og vegg
Er ikke overgangen mellom gulv og vegg riktig utført, kan bevegelser i konstruksjonen føre til at membranen sprekker, og det oppstår lekkasjer.

9. Manglende hjelpesluk
Rommet skal ha sluk, slik at vannet ved en lekkasje ikke renner over, og oversvømmer andre rom. Hvis det eneste sluket er avgrenset til dusjen, må du ha et hjelpesluk som kan ta unna vannet i resten av rommet, om uhellet er ute.

10. For tynn membran
Påstrykningsmembran som ikke er tykk nok rundt sluk, gir fare for lekkasje både på kort og lang sikt. Ferdig herdet membran, skal ha minst 1 mm tykkelse.