Husets avfallsbøtter står som oftest i kjøkkenbenken. Likevel kastes alt mulig ned i toalettskålen.

Det som skaper de største problemene, er våtservietter og Q-tips, forteller  Oslo vann- og avløpsetat (VIV).
Og disse problemene kan også oppstå hos deg selv, med tett avløp som resultat, og utgifter til høytrykksspyling som konsekvens.

Dette skal du ikke kaste i toalettet
Vi har laget en oversikt over hva som ikke skal kastes i toalettet. Og det er stort sett det meste av det som måtte befinne seg på badet. Dette er listen (strengt tatt er det bare toalettpapir og kroppens fornødenheter som skal i toalettet):

– Fett
– Q-tips
– Hår
– Flytende stearin
– Bind
– Bleier
– Bomull
– Kluter
– Våtservietter
– Pussegarn
– Olje og oljeprodukter
– Løsemidler
– Tynner
– Maling/beis
– Fotovæske
– Fargestoff og kontaktlim

Våtservietter går ikke i oppløsning
Det handler mye om uvitenhet i forhold til hva folk kaster i toalettskålen. Særlig våtservietter kan ligge i vann i flere måneder, uten at det har vært tegn til at de har gått i oppløsning.

Fett er et problem
En annen utfordring for avløpssystemet, er fett fra matlaging. Fett som avleirer seg i avløpssystemet, er et økende problem. Man bør derfor sørge for å tørke av mest mulig fett, før man vasker opp. Etterskylling med varmt vann og såpe, er heller ikke et godt alternativ, fordi problemet bare forflytter seg videre utover i avløpssystemet når fettet størkner.

Mykt toalettpapir er best
Selv toalettpapir har ulik egnethet i forhold til hvordan det opptrer i avløpsrørene. Jo mykere papiret er, desto bedre er det.

Ikke bruk Plumbo
Dersom problemet først har oppstått, og man har behov for å åpne et tett avløp, så er kjemiske avløpsåpnere ikke å anbefale. Man bør unngå Plumbo. Det kan skade avløpsrørene, og legger igjen avleiringer i rørene. Plumbo kan virke på kort sikt, men kan bare gjøre vondt verre senere. Og folk bør være klar over, at tilstanden på rørene ofte er dårlige.

Den beste løsningen er å ta kontakt med oss, for å få foretatt en ren-spyling av avløpsrørene. Vi har profesjonelt mobilt høytrykks spyleutstyr, som er spesielt utviklet for å åpne tette avløpsrør.

Avløpsrapport ved boligkjøp
Ved boligkjøp er det intet krav om tilstandsrapport for avløpssystemet. Det mener vi det burde være. Det er særlig viktig ved kjøp av eldre boliger, og en fotografering av avløpssystemet vil ikke koste mer enn kr 5.000-6.000. Dette er en rimelig forsikring både for selger og kjøper. Vi råder også eiere av hus som er eldre enn 50 år, til å ta kontakt med oss, for å få gjennomført en avfotografering av avløpsrørene. På den måten kan man forebygge skader på inventaret, dersom det oppstår lekkasjer.