Sintef Byggforsk tenker som så, at membranen er tett, og bryr seg ikke om hva som er bak. Min erfaring er at selv om membranen skal være tett, kan det skje så mye galt, at det er unødvendig å ta risikoen med å bruke gipsplater i våtsonen, sier Kolbjørn Mohn Jenssen i Mycoteam.

Gips forbudt på våtrom i Sverige
Det Svenske Byggkeramikkrådet gikk nylig ut med en klar melding i sin oppdatering av bransjereglene: gipsplater skal ikke anvendes i våtrom, verken bak fliser eller andre materialer. Grunnen er enkel. Kartongkledde gipsplater tåler ikke fuktighet, og blir de våte, gir det raskt grobunn for sopp. Det kan få fatale konsekvenser for innemiljøet.

Selv om godkjente membraner skal hindre platene i å utsettes for fukt, kan selv små hull som for eksempel oppstår når baderomsutstyr festes på veggene, være nok til at problemer utvikler seg. En undersøkelse utført av Hus & Bolig, i samarbeid med Mycoteam i 2006, påviste også at flere av membranene på markedet slipper damp gjennom, noe som kan føre til kondensering og fuktughet når baderomsveggen vender mot yttervegg eller et kaldt rom. Likevel er Sintef Byggforsks holdning klar: «Bruk av gips i baderomsveggen er ikke noe problem».

Jeg har stor respekt for Sintef Byggforsk. Men det de gjør, er å fokusere på hva som skjer når ting er gjort riktig. De tar ikke inn over seg at verden ikke er ideell. Det skjer en mengde feil i byggebransjen, og når menbranene ikke er lagt på grundig nok, eller det går hull, får vi skader, sier Roy Malmo Nilsen, administrerende sjef for Anticimex, som i fjor påviste at tre av fire bad i Norske hjem, hadde for dårlig teknisk standard.

Hjelper ikke å bytte plate
Lars-Erik Fiskum, sivilingeniør i Sintef Byggforsks avdeling for Sanitær og våtrom, mener det er håndverkerne som må tas, ikke materialet. Å bytte plater, vil bare føre med seg nye problemer, hevder han.

Vi mener håndverkeren må lære å gjøre jobben på en skikkelig måte. Førstelinjeforsvaret, som er membranen, må legges riktig. Blir jobben skikkelig utført, med en membran med dokumenterte egenskaper, blir veggen vanntett. Vi vet riktignok at det slurves en del i bransjen, og at det medfører oppfukting bak membranen i en del bad. Hvis man som entreprenør eller kunde, ønsker å ta høyde for slurv i bransjen, kan man selvfølgelig velge andre bygningsplater som muggsoppen ikke vokser like godt på, sier han.

Likevel er Fiskum ikke sikker på at bruk av alternative plater bak fliser, vil gi bedre resultater med hensyn til fuktskader. En utfordring er at man risikerer at håndverkeren slurver enda mer. Plater som tåler vann har også fuger og skjøter, og blir ikke jobben riktig utført, kan vann trenge inn i konstruksjonen bak platene.