Fra 2020, blir det forbudt å fyre med fossil fyringsolje i Norge. Ekteparet Hagren er en av 60.000 husstander i Norge, som fyrer med Olje. Ekteparet har nå bestemt seg for å bytte ut oljefyren, og installerer i disse dager bergvarme.

Forbudt fra 2020
Tilskuddet for å bytte ut oljefyren økte 13 mai 2013, fra kr 10.000 til kr 25.000. Grunnen er at det blir forbudt med fossil fyringsolje i Norge, fra 2020 – om kun 7 år.

Det er flere alternativer som gjelder
– Oljefyren byttes ut med bergvarme, ved at det bores fra ca 80-200 meter ned i fjell, avhengig av energibehovet.
– Oljefyren erstattes med luft-til-vann varmepumpe, som henter energien fra luften ute.
– Det finnes også andre installasjoner som gjør at varmeenergien overføres til vann, som brukes i radiatorer og vannbåren varme.
– Oljefyren byttes ut med gass som oppvarmingskilde (se egen artikkel om gass i bolig)

Enova
13 mai 2013, lanserte olje- og energiminister Ola Borten Moe, den nye utvidede støtteordningen til de som nå bytter ut oljefyr. Allerede første dag, mottok Enova 99 søknader om støtte, og interessen er god og stigende, opplyser Evy Aspheim, senior kommunikasjonsrådgiver hos Enova.

Bergvarme
Ekteparet Hagren viser frem oljefyren som kostet dem kr 50.000, da den ble installert i 2005. Å fyre med  olje, er både forurensende og dyrt, sier Hagren. Jeg er lei av å betale kr 30.000 – 40.000 i olje i året, sier Hagren. I tillegg er oljefyren svært forurensende. Som økonom, falt det svært naturlig å vurdere bergvarme som fremtidig oppvarmingskilde, sier Hagren.

Grønn samvittighet
Brede hjulspor rundt huset til ekteparet Hagren, vitner om at en borerigg har vært på ferde. Opp av hullet i bakken, stikker 2 slanger, som skal hente opp grunnvarme til varmepumpeanlegget. Ekteparets private energibrønn, er bare noen centimeter i diameter, men strekker seg 170 meter ned i bakken. Herligheten kom på totalt ca kr 200.000, før fratrekk for støtten fra Enova. Men da har ekteparet tilgang på jevn varme hele året, og samtidig grønn samvittighet.

VVS Senteret AS  leverer og monterer både bergvarme anlegg, luft-til-vann og  luft/luft som oppvarmingskilder  i boliger, over hele Østlandet. Ta kontakt med oss i dag, på tlf: 3309 6030, for en samtale rundt oppvarmingen av din bolig.