Nye bad kan få slakt av takstmann

Nye bad kan få slakt av takstmann

Ny standard kan få konsekvenser for bad med manglende dokumentasjon. Fra 1 mai 2013, ble den nye standarden for tilstandsrapporter ved boligsalg NS 3600, innført. Det kan spesielt få konsekvenser for folk som ikke har dokumentasjon for arbeid, utført på bad. Finnes det ikke dokumentasjon for badet, er byggesakskyndig pliktig til  sette en dårlig tilstandsgrad på badet, selv om det eventuelt er helt nytt, sier Roy Malmo Nilsen i Anticimex. Anticimex, Forbrukerrådet, Norges Takseringsforbund og elektrikerbransjen, er blant aktørene som står bak NS 3600. Et feilfritt bad kan få karakteren 0, mens et bad uten dokumentasjon, automatisk får karakteren 2 (slakt). Den dårligste karakteren er 3. Det må fremgå en beskrivelse av materialer og hva som er gjort. I tillegg skal det helst finnes bilder av fremgangsmåten. Det er viktig å ha dokumentasjon, sier Malmo Nilsen. Mindre krangling Den nye standarden vil også gi en grundigere analyse av den byggtekniske tilstanden, boligens branntekniske tilstand, og skal gi en vurdering av radon og andre geologiske forhold. De kjøperne som får boligen de nå skal erverve, vurdert etter den nye standarden, vil få et varsel hvis det ikke finnes dokumentasjon. De vil  da bli gjort oppmerksom på at badet er en risiko. En eiendomsmegler vil gjerne bruke bad i markedsføring som salgsfremmende, men det vil reserveres noe nå, dersom badet ikke har den nødvendige dokumentasjonen. I følge Forbrukerrådet, er det baderommet det krangles mest om i boligen, og det kan det fremover bli mindre av, sier Malmo Nilsen. Kan skremme bort kjøperne Lars Folke Nordmark, megler og partner i Privatmegleren Ullevål, er positiv til den nye standarden. I byer som Bergen og Trondheim, er det allerede slik...
Oppusset bad ble livsfarlig

Oppusset bad ble livsfarlig

En mann fra Oslo benyttet et Polsktalende enkeltmannsforetak til å foreta oppussing av sitt bad i fjor vår. Avtalt pris kr 151.525. Dette skulle han i ettertid angre bittert på. Etter at foretaket etter 56 dager på overtid, anså arbeidet for avsluttet, endte kunden opp med en 20 cm høy dørterskel, og det ble oppdaget vannlekkasje. Foretaket klarte heller ikke å fremskaffe gyldig FDV, og nødvendige søknader var aldri innlevert til kommunen. Mannens forsikringsselskap utførte en befaring, og følgende feil, konkluderte med at badet var livsfarlig å bruke: – Lekkasje skyltes rørskjøter som ikke var tette, og lekkasjen har trolig pågått i tre måneder, noe som kan ha ført   til fukt og sopp – Fallet i gulvet under dusjen var kun 5mm, men det skal være minst 16 mm – Fallet i gulvet rundt dusjen var dessuten rettet feil, slik at man endte opp med vann over hele gulvet – Jordingen i suket ble montert feil, noe som i følge takstmannen fører til «fare for liv og helse ved overledning» – Gulvet ble så mye høyere under arbeidet, at det kan være for tungt for bærebjelkene. Dørterskelen ble som  nevnt 20cm høy, og himlingen i taket under badet, skal ha bøyd seg 23mm over 2 meter, noe som er langt fra lovlig. Det tunge gulvet skal derfor også utgjøre en «fare for liv og helse», fordi gulvet rett og slett kan bryte sammen. Badet må bygges om Konklusjonen ble at badet må brytes ned, og bygges opp på nytt. Takstmannen anslår prisen til kr 244.688....
Hus fra 1965 – 1985 har flest feil

Hus fra 1965 – 1985 har flest feil

En undersøkelse foretatt av Norges Takseringsforbund, viser at det er flest feil og skader ved hus som er bygget i perioden 1965 til 1985. Nesten 30% av alle hus fra denne perioden, har skader eller feil. Men heller ikke nye hus er perfekte. 10% av hus bygget etter 2006 har mangler, viser den samme undersøkelsen. Det kan være flere årsaker til at hus fra midten av 1960-tallet kommer dårligst ut, sier president Ottar M. Skare i Norges Takseringsforbund. Ny Kjellertrend Han trekker frem trenden med å innrede kjelleren, som den mest nærliggende forklaringen. Før 1960, var det ikke vanlig å bruke kjellere til boligformål. De ble da gjerne brukt som lagringsplass for ved og poteter. Fra tidlig på 1960-tallet, ble det mer utbredt å innrede kjellerne. Dermed måtte de isolere på en annen måte. Hvis dette ikke ble gjort skikkelig, oppsto det fukt- og sopproblemer, sier Skare. En undersøkelse foretatt av SINTEF og Byggforsk på 1990-tallet, konkluderte med at byggherrene måtte bli flinkere med å isolere den kalde siden av kjellerveggene, altså utvendig. Slurv med fuktsperre Det har tatt tid å tilegne seg nødvendig kunnskap om dette. Det har vært litt slik, at man har bygget veien mens man gikk. Det var derfor ikke unaturlig at det ble begått feil underveis, når nye byggemetoder ble tatt i bruk, sier presidenten i Takseringsforbundet. Tidlig på 1970-tallet, var det derfor ikke uvanlig med fuktige kjellere. En gjengangerfeil, var slurv med fuktsperrer mot gulv. Mange av husene fra perioden 1965 til 1985 er over 40 år gamle. Skare mener derfor ikke det er unaturlig, at det oppstår feil ved noen av dem....
Skal du på visning? – Les dette først!

Skal du på visning? – Les dette først!

Dersom noe skulle gå galt med en bolig, er baderommet et av de aller dyreste å fikse. Noen har en fuktmåler i lommen, mens andre velger å ta med en fagmann på visning. Nedenfor gir vi deg noen tips, som kan hjelpe deg med å ta de rette valgene når du skal kjøpe bolig. Sett på dusjen En viktig detalj på baderommet, er at gulvet faller riktig mot hovedsluket. Dette kan du sjekke på flere måter, for eksempel med et vater (det finnes også vater-apper til smartmobiler) eller med klinkekuletrikset. Men hvorfor ikke rett og slett sjekke om vannet renner dit det skal ?. Du trenger jo ikke ta en dusj. Men ta ned dusjhodet fra veggen, og skru på kranen slik at det kommer litt vann på gulvet, og du vil da se hvilken vei det renner (se bilde). Membran Vår erfaring er dessverre at altfor mange skal spare penger på oppussing av baderom, ved å gjøre mye av arbeidet selv fremfor å sette det bort til håndtverkere. Der det syndes mest, er i forbindelse med membranarbeider, og tettinger rundt sluk og røropplegg. Forviss deg derfor om at baderommet er bygget i henhold til gjeldende anbefalinger fra autoriserte håndtverkere, og at det er benyttet produkter som er godkjent for bruk på våtrom. Tilstand på lednings- og avløpsnett Kjøp av bolig er det største investeringen man gjør. Det er heller ikke risikofritt. Det er et paradoks, at mange lar følelsene styre valget av bolig (beliggenhet, type hus, pris, medfølgende utstyr osv). Det er derfor oftest det man fysisk ser, som avgjør valg av bolig. Men det er mange ganger det man ikke ser, som avgjør om man har gjort et godt kjøp eller...
Når renset du dusjhodet og dusjslangen sist?

Når renset du dusjhodet og dusjslangen sist?

Smitter kun fra små vanndråper – som i dusjen I følge Folkehelseinstituttet, er dusjen hjemme sannsynligvis den mest vanlige smittekilden for legionærsykdom i Norge. Legionella smitter ved innånding av fine, svevende vanndråper (aerosoler) som er forurenset med bakterier. Den smitter ikke fra menneske til menneske, og den smitter ikke fra vann som renner rett fra kranen. Smitte kan bare skje dersom det dannes små vanndråper (aerosol). Størst risiko for dette i private hjem, er det i dusjen og eventuelt boblebadet – altså på badet. Hva er legionella ? Legionærsykdom er en alvorlig lungebetennelse, med høy dødlighet. Den forekommer heldigvis sjelden. Selv om man har pustet inn legionellabakterier, er det liten risiko for at unge og ellers friske personer, blir syke med legionærsyken. Sykdommen behandles med antibiotika. Smittefaren kan reduseres ved hjelp av enkle tiltak. Nasjonalt folkehelseinstitutt har utarbeidet informasjon om hvordan man kan forebygge smitte, hjemme hos seg selv. Dette må du gjøre Du må være spesielt oppmerksom på bakterier, dersom temperaturen i varmtvannsberederen har vært under 70 grader. Det er også spesielt lurt å rense dusjhoder og slanger, etter en ferie hvis du har vært borte og dusjen ikke har vært benyttet på en stund. Men generelt sett anbefaler Folkehelseinstituttet likevel at du tar dine forholdsregler, og utfører det som står beskrevet nedenfor, fire ganger pr år: 1)  Sørg for at temperaturen i varmtvannsledningene holder seg over 60 grader, og at temperaturen i berederen er minst 70 grader.   Ved temperaturer over 70 grader, vil legionellabakteriene dø raskt. At temperaturen er høy nok, kan enkelt sjekkes med et termometer. 2) Foreta en gjennomspyling av dusjen med 70 graders vann, i 5 minutter, fire ganger...
16 ting du ikke skal kaste i toalettet

16 ting du ikke skal kaste i toalettet

Husets avfallsbøtter står som oftest i kjøkkenbenken. Likevel kastes alt mulig ned i toalettskålen. Det som skaper de største problemene, er våtservietter og Q-tips, forteller  Oslo vann- og avløpsetat (VIV). Og disse problemene kan også oppstå hos deg selv, med tett avløp som resultat, og utgifter til høytrykksspyling som konsekvens. Dette skal du ikke kaste i toalettet Vi har laget en oversikt over hva som ikke skal kastes i toalettet. Og det er stort sett det meste av det som måtte befinne seg på badet. Dette er listen (strengt tatt er det bare toalettpapir og kroppens fornødenheter som skal i toalettet): – Fett – Q-tips – Hår – Flytende stearin – Bind – Bleier – Bomull – Kluter – Våtservietter – Pussegarn – Olje og oljeprodukter – Løsemidler – Tynner – Maling/beis – Fotovæske – Fargestoff og kontaktlim Våtservietter går ikke i oppløsning Det handler mye om uvitenhet i forhold til hva folk kaster i toalettskålen. Særlig våtservietter kan ligge i vann i flere måneder, uten at det har vært tegn til at de har gått i oppløsning. Fett er et problem En annen utfordring for avløpssystemet, er fett fra matlaging. Fett som avleirer seg i avløpssystemet, er et økende problem. Man bør derfor sørge for å tørke av mest mulig fett, før man vasker opp. Etterskylling med varmt vann og såpe, er heller ikke et godt alternativ, fordi problemet bare forflytter seg videre utover i avløpssystemet når fettet størkner. Mykt toalettpapir er best Selv toalettpapir har ulik egnethet i forhold til hvordan det opptrer i avløpsrørene. Jo mykere papiret er, desto bedre er det. Ikke bruk Plumbo Dersom problemet først...