Tips for å unngå frosne rør

Tips for å unngå frosne rør

Særlig i januar-mars, så begynner vannledningene å fryse, som følge av at telen kryper stadig lenger ned i bakken. Mange husstander må være forberedt på å leve uten en dråpe vann i perioder, inntil man får hjelp av fagfolk. Vi opplever ofte at vannrør fryser ved at man har stengt av, eller senket varmen når man har reist på ferie. Isolasjon, bort med trekk, og sørge for varme i alle rom, er klare forebyggende råd til boligeiere. Isoler rørene Også hytter har store problemer med vannskader. Utbetaling av erstatning etter vannskade på norske hytter, har økt med nesten 44% siden samme tid i 2009. Vannskadekontoret ved SINTEF Byggforsk har utarbeidet en veiledning for å unngå frostskader. I følge den, er vannledninger uten gjennomstrømning mest utsatt for frost. I eldre hus går rørene ofte gjennom krypkjellere og andre kalde rom, og da er det viktig å sørge for at disse rørene er isolert, sier SINTEF Byggforsk. Kald trekk Men selv med vann i bevegelse, og plussgrader i alle rom med rør, kan det likevel oppstå frostskader der hvor kald luft sniker seg inn, enten gjennom utettheter i veggene eller fra lufteventiler og vinduer. I følge SINTEF Byggforsk er det derfor viktig å sørge for at vannrør ikke blir utsatt for kald trekk. Rør kan holde seg åpne i -20 grader, mens de kan fryse ved -2 grader og trekk. SINTEF Byggforsk ber også boligeiere være observante på overgangen mellom vegg og grunnmur. Dersom treverket ikke ligger helt nedpå grunnmuren, kan det oppstå kald trekk på rør som eventuelt går på baksiden. Litt sprit Vannlåser og avløp kan gjerne også få en skvett med frostvæske eller olje i perioder med...
Hus fra 1965 – 1985 har flest feil

Hus fra 1965 – 1985 har flest feil

En undersøkelse foretatt av Norges Takseringsforbund, viser at det er flest feil og skader ved hus som er bygget i perioden 1965 til 1985. Nesten 30% av alle hus fra denne perioden, har skader eller feil. Men heller ikke nye hus er perfekte. 10% av hus bygget etter 2006 har mangler, viser den samme undersøkelsen. Det kan være flere årsaker til at hus fra midten av 1960-tallet kommer dårligst ut, sier president Ottar M. Skare i Norges Takseringsforbund. Ny Kjellertrend Han trekker frem trenden med å innrede kjelleren, som den mest nærliggende forklaringen. Før 1960, var det ikke vanlig å bruke kjellere til boligformål. De ble da gjerne brukt som lagringsplass for ved og poteter. Fra tidlig på 1960-tallet, ble det mer utbredt å innrede kjellerne. Dermed måtte de isolere på en annen måte. Hvis dette ikke ble gjort skikkelig, oppsto det fukt- og sopproblemer, sier Skare. En undersøkelse foretatt av SINTEF og Byggforsk på 1990-tallet, konkluderte med at byggherrene måtte bli flinkere med å isolere den kalde siden av kjellerveggene, altså utvendig. Slurv med fuktsperre Det har tatt tid å tilegne seg nødvendig kunnskap om dette. Det har vært litt slik, at man har bygget veien mens man gikk. Det var derfor ikke unaturlig at det ble begått feil underveis, når nye byggemetoder ble tatt i bruk, sier presidenten i Takseringsforbundet. Tidlig på 1970-tallet, var det derfor ikke uvanlig med fuktige kjellere. En gjengangerfeil, var slurv med fuktsperrer mot gulv. Mange av husene fra perioden 1965 til 1985 er over 40 år gamle. Skare mener derfor ikke det er unaturlig, at det oppstår feil ved noen av dem....
Skal du på visning? – Les dette først!

Skal du på visning? – Les dette først!

Dersom noe skulle gå galt med en bolig, er baderommet et av de aller dyreste å fikse. Noen har en fuktmåler i lommen, mens andre velger å ta med en fagmann på visning. Nedenfor gir vi deg noen tips, som kan hjelpe deg med å ta de rette valgene når du skal kjøpe bolig. Sett på dusjen En viktig detalj på baderommet, er at gulvet faller riktig mot hovedsluket. Dette kan du sjekke på flere måter, for eksempel med et vater (det finnes også vater-apper til smartmobiler) eller med klinkekuletrikset. Men hvorfor ikke rett og slett sjekke om vannet renner dit det skal ?. Du trenger jo ikke ta en dusj. Men ta ned dusjhodet fra veggen, og skru på kranen slik at det kommer litt vann på gulvet, og du vil da se hvilken vei det renner (se bilde). Membran Vår erfaring er dessverre at altfor mange skal spare penger på oppussing av baderom, ved å gjøre mye av arbeidet selv fremfor å sette det bort til håndtverkere. Der det syndes mest, er i forbindelse med membranarbeider, og tettinger rundt sluk og røropplegg. Forviss deg derfor om at baderommet er bygget i henhold til gjeldende anbefalinger fra autoriserte håndtverkere, og at det er benyttet produkter som er godkjent for bruk på våtrom. Tilstand på lednings- og avløpsnett Kjøp av bolig er det største investeringen man gjør. Det er heller ikke risikofritt. Det er et paradoks, at mange lar følelsene styre valget av bolig (beliggenhet, type hus, pris, medfølgende utstyr osv). Det er derfor oftest det man fysisk ser, som avgjør valg av bolig. Men det er mange ganger det man ikke ser, som avgjør om man har gjort et godt kjøp eller...
Når renset du dusjhodet og dusjslangen sist?

Når renset du dusjhodet og dusjslangen sist?

Smitter kun fra små vanndråper – som i dusjen I følge Folkehelseinstituttet, er dusjen hjemme sannsynligvis den mest vanlige smittekilden for legionærsykdom i Norge. Legionella smitter ved innånding av fine, svevende vanndråper (aerosoler) som er forurenset med bakterier. Den smitter ikke fra menneske til menneske, og den smitter ikke fra vann som renner rett fra kranen. Smitte kan bare skje dersom det dannes små vanndråper (aerosol). Størst risiko for dette i private hjem, er det i dusjen og eventuelt boblebadet – altså på badet. Hva er legionella ? Legionærsykdom er en alvorlig lungebetennelse, med høy dødlighet. Den forekommer heldigvis sjelden. Selv om man har pustet inn legionellabakterier, er det liten risiko for at unge og ellers friske personer, blir syke med legionærsyken. Sykdommen behandles med antibiotika. Smittefaren kan reduseres ved hjelp av enkle tiltak. Nasjonalt folkehelseinstitutt har utarbeidet informasjon om hvordan man kan forebygge smitte, hjemme hos seg selv. Dette må du gjøre Du må være spesielt oppmerksom på bakterier, dersom temperaturen i varmtvannsberederen har vært under 70 grader. Det er også spesielt lurt å rense dusjhoder og slanger, etter en ferie hvis du har vært borte og dusjen ikke har vært benyttet på en stund. Men generelt sett anbefaler Folkehelseinstituttet likevel at du tar dine forholdsregler, og utfører det som står beskrevet nedenfor, fire ganger pr år: 1)  Sørg for at temperaturen i varmtvannsledningene holder seg over 60 grader, og at temperaturen i berederen er minst 70 grader.   Ved temperaturer over 70 grader, vil legionellabakteriene dø raskt. At temperaturen er høy nok, kan enkelt sjekkes med et termometer. 2) Foreta en gjennomspyling av dusjen med 70 graders vann, i 5 minutter, fire ganger...
Huseiere sitter på vedlikeholdsbomber

Huseiere sitter på vedlikeholdsbomber

Huseiere må vite hvor avløpsrørene går Det bygges garasjer, motorveier og opparbeides uteareal, oppå gamle vann og avløpsledninger, uten hensyn til rørene som ligger i bakken. Dette kan få enorme økonomiske konsekvenser for enkelte huseiere, og offentlig vedlikehold. Vi opplever ofte henvendelser fra fortvilte huseiere som oppdager at påkoblingen til vann og/eller avløpsrøret har havnet midt under hovedveien, garasjen eller lignende som gjør at tilkomst er forbundet med enorme kostnader. Sitter på vedlikeholdsbomber til flere hundre tusen kroner Selv om mulighetene for tilkomst til avløpsrørene er mulig å løse med gravefrie metoder, er det likevel slik at påkoblingen av trykkvann er en stor utfordring. Enkelte huseierne sitter på vedlikeholdsbomber til flere hundre tusen kroner. Vi mener dette er noe som huseier bør informeres om før utbygging finner sted, slik at de får anledning til utskiftning i rimelig tid når utbyggingen er i offentlig regi. Da har i alle fall huseier muligheten til å gjøre et valg. Selv om dette er huseiers ansvar, er det ikke å forvente at folk flest skal se konsekvensen av denne type utbygging. Mange huseiere får seg en overraskelse når de får vite at de eier røret helt frem til offentlig anlegg. Dette kan i noen tilfeller strekke seg mer enn 100m ut forbi tomtegrensen. Det beste rådet til huseierne er; Vær på vakt når det planlegges eller settes i gang store utbygginger over der du vet, eller tror din rørtrasè kan befinner seg. Vi har trasè-søk utstyr, og kan hjelpe deg med å få oversikt over dine avløpsrør. Ring oss idag på tlf. 33 09 60...
Nordmenns sløvhet koster millioner

Nordmenns sløvhet koster millioner

For mange av oss, er sist vinter bare et vagt minne. Men en stor gruppe, lever fortsatt med ettervikningene av den ekstreme kalde og lange vinteren: de som fikk huset eller hytta ødelagt av vann- og frostskader. Gjensidige forsikrings 1. kvartals rapport i 2010, gjenspeiler klart den harde vinteren. De utbetalte 371 millioner kroner mer i skadeerstatning, i forhold til samme periode i 2009. Med tall i samme størrelsesorden fra både Tryg Vesta og If, har de store forsikringsselskapene dermed utbetalt godt over 1 milliard frostskadekroner, til ulykkelige eiendomsbesittere. Vi har hatt i hvertfall en dobling i antallet frostskader, sier informasjonssjef Bjarne Aani Rysstad i Gjensidige – som også kan melde at mange forsikringstakere vil få seg en ekstra kalddusj, i form av avkorting på grunn av uaktsomhet. På tross av at forskriftene våre ettertrykkelig sier at dører og vinduer skal være låst, og at huset skal være oppvarmet, for å hindre frostsprenging, slurver folk med nettopp det, og lar det skure og gå, sier han. Hvis du lar vannet stå på i hytta, og i tillegg slår av varmen når du drar for sesongen, bør du helst ha en god forklaring. Slik unngår du frostskader: 1. Ikke la vann stå i verken beholdere eller rør, når du forlater huset/hytta for lengre tid om vinteren. Tøm vannet ut, og skru av hovedkrana/den utvendige stoppekrana. 2. Ikke skru av varmen, da det må være plussgrader rundt rørene. Husk at mange varmepumper slutter å virke ved 15 minusgrader. 3. Lukk alle vinduer og dører, spesielt på baderom. 4. Ikke la radiatorer under vinduer stå på, da vannet i dem  kan fryse. Tips fra...