Tips for å unngå frosne rør

Tips for å unngå frosne rør

Særlig i januar-mars, så begynner vannledningene å fryse, som følge av at telen kryper stadig lenger ned i bakken. Mange husstander må være forberedt på å leve uten en dråpe vann i perioder, inntil man får hjelp av fagfolk. Vi opplever ofte at vannrør fryser ved at man har stengt av, eller senket varmen når man har reist på ferie. Isolasjon, bort med trekk, og sørge for varme i alle rom, er klare forebyggende råd til boligeiere. Isoler rørene Også hytter har store problemer med vannskader. Utbetaling av erstatning etter vannskade på norske hytter, har økt med nesten 44% siden samme tid i 2009. Vannskadekontoret ved SINTEF Byggforsk har utarbeidet en veiledning for å unngå frostskader. I følge den, er vannledninger uten gjennomstrømning mest utsatt for frost. I eldre hus går rørene ofte gjennom krypkjellere og andre kalde rom, og da er det viktig å sørge for at disse rørene er isolert, sier SINTEF Byggforsk. Kald trekk Men selv med vann i bevegelse, og plussgrader i alle rom med rør, kan det likevel oppstå frostskader der hvor kald luft sniker seg inn, enten gjennom utettheter i veggene eller fra lufteventiler og vinduer. I følge SINTEF Byggforsk er det derfor viktig å sørge for at vannrør ikke blir utsatt for kald trekk. Rør kan holde seg åpne i -20 grader, mens de kan fryse ved -2 grader og trekk. SINTEF Byggforsk ber også boligeiere være observante på overgangen mellom vegg og grunnmur. Dersom treverket ikke ligger helt nedpå grunnmuren, kan det oppstå kald trekk på rør som eventuelt går på baksiden. Litt sprit Vannlåser og avløp kan gjerne også få en skvett med frostvæske eller olje i perioder med...
Bytt til bergvarme og få kr 25.000 i støtte fra Enova

Bytt til bergvarme og få kr 25.000 i støtte fra Enova

Fra 2020, blir det forbudt å fyre med fossil fyringsolje i Norge. Ekteparet Hagren er en av 60.000 husstander i Norge, som fyrer med Olje. Ekteparet har nå bestemt seg for å bytte ut oljefyren, og installerer i disse dager bergvarme. Forbudt fra 2020 Tilskuddet for å bytte ut oljefyren økte 13 mai 2013, fra kr 10.000 til kr 25.000. Grunnen er at det blir forbudt med fossil fyringsolje i Norge, fra 2020 – om kun 7 år. Det er flere alternativer som gjelder – Oljefyren byttes ut med bergvarme, ved at det bores fra ca 80-200 meter ned i fjell, avhengig av energibehovet. – Oljefyren erstattes med luft-til-vann varmepumpe, som henter energien fra luften ute. – Det finnes også andre installasjoner som gjør at varmeenergien overføres til vann, som brukes i radiatorer og vannbåren varme. – Oljefyren byttes ut med gass som oppvarmingskilde (se egen artikkel om gass i bolig) Enova 13 mai 2013, lanserte olje- og energiminister Ola Borten Moe, den nye utvidede støtteordningen til de som nå bytter ut oljefyr. Allerede første dag, mottok Enova 99 søknader om støtte, og interessen er god og stigende, opplyser Evy Aspheim, senior kommunikasjonsrådgiver hos Enova. Bergvarme Ekteparet Hagren viser frem oljefyren som kostet dem kr 50.000, da den ble installert i 2005. Å fyre med  olje, er både forurensende og dyrt, sier Hagren. Jeg er lei av å betale kr 30.000 – 40.000 i olje i året, sier Hagren. I tillegg er oljefyren svært forurensende. Som økonom, falt det svært naturlig å vurdere bergvarme som fremtidig oppvarmingskilde, sier Hagren. Grønn samvittighet Brede hjulspor rundt huset til ekteparet Hagren, vitner om at en...
«Cowboyer» i varmepumpebransjen

«Cowboyer» i varmepumpebransjen

En halv million norske hjem har skaffet seg varmepumpe. Men ikke alle ser resultater på strømregningen. Nå advarer bransjefolk mot tvilsomme leverandører. Alle som går med planer om å investere i varmepumpe når skattepenger og feriepenger kommer, bør være forsiktige med hva og hvem de velger, og på forhånd finne ut om en varmepumpe faktisk er det beste alternativet, sier Norsk varmepumpeforening (NOVAP). I følge foreningen er det i dag installert varmepumper i 500.000 norske hjem, og det voldsomme salget de siste årene, har gjort at mange tvilsomme forhandlere har kommet på markedet. Det typiske problemet er at folk synes strømregningen er alt for høy, eller at de ikke klarer å varme opp boligen skikkelig. En billig investering da, er å kjøpe luft-til-luft varmepumpe, og det som ofte skjer, er at man oppdager at man klarer å varme opp, og heve komfortnivået i boligen. Men mange ender jo opp med å bruke like mye strøm som de brukte før de kjøpte varmepumpen. For det første har man den samme strømregningen som før, men man har også kjøpt en varmepumpe til kr 25.000 i tillegg. Salgs- og markedsdirektør Kristin Waage i Bauer Energi, uttaler at det ikke holder bare å handle inn en varmepumpe, og regne med at strømregningen skal stupe. Varmepumpebransjen har hittil vært en uregulert bransje, hvor det ikke stilles krav til fagbrev, slik det gjøres i håndverkerbransjene. Så vilkårene for såkalte cowboyer, har vært gode. Hun mener det er viktig å be om en befaring, for å kartlegge behovet for en varmepumpe. Vi ser ofte at situasjonen er sammesatt, og at det ikke nødvendigvis bare er installasjon som...
Hva slags bereder skal jeg velge?

Hva slags bereder skal jeg velge?

Rundt halvparten av alle som kjøper varmtvannsbereder i Norge, ender opp med en standard 200-liters tank. Men markedet har langt mer å by på. Få skifter varmtvannsbereder før den gamle ryker, og når man står der uten varmtvann, skal det helst gå fort. Men det som er billigst og enklest med en gang, er ikke nødvendigvis riktig i det lange løp. Behov Når du skal finne ut hva slags varmtvannsbereder du skal kjøpe, bør du først tenke igjennom hva slags varmtvannsbehov du har. En enslig person vil nødvendigvis ha et helt annet behov enn en aktiv storfamilie, og kan gå ned i størrelse på varmtvannstanken, og dermed også få lavere strømforbruk. Storfamilien vil derimot kanskje ha ekstra stort behov for rask oppvarming, og en ekspresstank kan være det rette. Mange anbefaler såkalte ekspressberedere til storfamilier, der mange dusjer samtidig. Da slipper sistemann å dusje i kun kaldt vann. Utstyr Det er også verdt å tenke over hva slags utstyr du har – eller kunne tenke deg å kjøpe til baderommet. Har du steamdusj eller boblekar, bruker du mer vann enn vanlig, og har antakelig behov for en større bereder enn den vanlige 200-literen. Økonomi Økonomien er selvfølgelig også en side ved varmtvannsberederinnkjøp, som må vurderes. Ofte er det slik at en bereder som er billig i innkjøpspris, ikke er så billig i drift – og omvendt. En varmtvannsbereder med mer avansert teknologi, som for eksempel to varmeelementer eller ekstra god isolasjon, er gjerne dyrere i innkjøpspris, men vil ved bruk over tid, kunne gi lavere kostnader. Design Skal varmtvannsberederen plasseres et synlig sted ?. Det finnes flere modeller som tåler dagens lys, og enkelte...
Luft til vann varmepumpe er i vinden!

Luft til vann varmepumpe er i vinden!

Norske husholdninger har kjøpt klimavennlig oppvarming for 900 millioner. Luft-vann varmepumper topper listen til Enova med 4.238  tiltak, det er bevilget penger til. Nummer to på listen, er væske-vann varmepumper, med 2.937 bevilgede tiltak. Antallet husholdninger som har fått tilskudd, har nå passert 10.000 opplyser Enova i en pressemelding. Spesialrådgiver i Enova Sverre Heimdal, opplyser at pga større tilbud og etterspørsel etter oppvarmingsteknologi, har særlig luft-vann varmepumper fått et løft. Tilskudds ordningen fungerer slik at søkeren kan få tilsagn om støtte, men utbetaling skjer først etter at tiltaket er gjennomført. Enovas statiskikk viser, at 4 av 10 tilsagn faktisk blir gjennomført. Gjennomføringsandelen for utsendte tilsagn, var ved siste måling 41,9%. Det er sammenlignbart med forrige tilskuddsordning i 2003, sier Enova i...