Med jevnlig vedlikehold av avløpsrør, kan du unngå lekkasjer, muggsoppangrep og rotter.

De fleste av oss kan oppleve at avløpet under kjøkkenvasken går tett av og til, eller at det lukter vondt. Dette er i utgangspunktet ufarlig, men det kan imidlertid føre til lekkasjer – som igjen kan føre til muggsopp. Og du kan risikere å få rotter inn i huset, fordi de elsker matrestene du sender ned i avløpsrøret. En hovedkilde til tett avløp i kjøkkenvasken, er smeltet fett fra både koking og steking, som helles ut i avløpet. Fordi avløpet er kaldt (romtemperatur eller lavere, avhengig av om det har vært benyttet kaldt vann), er det et vanlig problem at fett størkner i rørene før vannlåsen. Tette avløp er først og fremst frustrerende, men det kan også føre til fare for oversvømmelse av vasken. En kilde til vannlekkasje ved tett avløp på kjøkken, er tømming av oppvaskmaskin. Som rørlegger har vi sluttet å bruke stakeutstyr på tette avløp. Dette fordi man oftest kun får laget en liten åpning i proppen, mens det vil ligge igjen en ring av avleiringer rundt, inni røret (se bilde i artikkelen – avløpsrør m/fett avleiringer). Dette vil bidra til at det raskt vil kunne bygge seg opp en ny propp i avløpet. Bruk av mer eller mindre sterke kjemiske preparater for å løse opp i tette avløp, kan være en midlertidig løsning i enkelte tilfeller, men sjekk med rørlegger, at røropplegget tåler bruken av preparatene.

Rotter liker skitne avløp
I Oslo området, lever det over hundre tusen rotter i avløpsrørene. Og de frotser i fettet og matrestene, du kaster ned i kjøkkenkummen og avløpsrøret. Nede i avløpsnettet er det èn årstid hele året, og er følgelig et godt miljø for rottene som bor der. Det er god tilgang på mat, og rottene lever ikke av avføring, men av matrestene de får gjennom avløpet.

Vedlikeholdsspyling av avløpsrør
Det eneste som vil holde rotter og andre skadedyr unna avløpet, er at man slutter å kaste mat og lignende i avløpet. Men ved å foreta en årlig gjennomspyling av avløpsrørene vil man også holde rottene på avstand. Man tar da vekk næringsgrunnlaget. Vi har nødvendig spyleutstyr, for å kunne hjelpe deg med denne vedlikeholdsspylingen. Ta kontakt med oss i dag.