Så galt kan det gå, hvis du dusjer rett på veggen. Muggsopp og fuktskader avtegner seg tydelig, men det verste av alt er at dette kan få konsekvenser for din helse.

Fuktskader i private boliger er et sterkt økende problem, noe ikke minst forsikringsselskapene får merke. Men den som utsettes for fukt- og soppskader i sitt hjem, kan blant annet merke det i form av helsesymptomer som hodepine, unormal tretthet, sår hals, og nedsatt konsentrasjon.

Kontakt fagfolk
Har du mistanke om at boligen din kan være sopp- eller fuktskadet, så kontakt fagfolk som kan hjelpe deg med å eliminere problemet. Norsk Fuktskadekontroll og Mycoteam AS er to uavhengige konsultentbyråer som kan gi deg råd og hjelp til måling og prøvetaking i boligen din, for å finne ut hvor stort og omfattende problemet er, og hva som eventuelt må gjøres av utbedringer.

Mulige årsaker
Årsakene til at det dannes muggsopp som følge av fuktskader, kan være mange. Vi nevner noen:

– Utette vannrør
– Feil på bygningskonstruksjonen
– Feil på grunnmur
– Utettheter rundt vinduer
– Utettheter i takkonstruksjonen
– Manglende eller dårlig membran på vegger & gulv
– Feil på sluk
– Manglende eller dårlig ventilasjon

Muggsopp kan til og med dannes på baksiden av garderobeskap eller sengegavler, ved at vanndamp fra dusj eller klesvask kommer inn i andre rom gjennom en åpen dør fra bad eller vaskerom. Når den varme dampen møter en kald flate, kondenserer den, og kan danne muggsopp, hvis den ikke luftes ut derfra.