Folkehelseinstituttet mener at gamle vannrør i Norge, kan gi mer mage- og tarmsykdom i årene som kommer. Først om 200 år, kan ledningsnettet være skiftet ut, i følge anslag.

Gamle rør i Norge, mange av dem fra gjenreisningsperioden etter andre verdenskrig, er lekk og kan ta inn bakterier og virus fra grøften der de ligger. Ofte ligger vannrør og kloakkrør i samme grøft, og begge er like utette, påpeker folkehelseinstituttet i Folkehelserapporten 2010.

Det er ulogisk at vi sender veldig rent vann gjennom et ledningsnett som burde vært mye bedre, sier sjefsingeniør Wenche Fonahn i Folkehelseinstituttet.

Norge har 47.000 kilometer med vannledninger. 22 prosent av dem ble lagt mellom 1941 og 1970. Utskiftingen går altfor tregt, mener Folkehelseinstituttet.

Instituttet etterlyser tiltak for å få fortgang i arbeidet. Det gjør også seniorrådgiver Morten Nicholls i Mattilsynet. Fornyelsestakten var i snitt på mellom 0,55 og 0,85 prosent, i perioden fra 2003 til 2007. Interesseforeningen Norsk Vann, vil ha fortgang i arbeidet.
Situasjonen er at vi i snitt ligger på rundt 0,5 prosent. Et enkelt regnestykke viser at det da vil ta 200 år å skifte ut nettet. Det er for lenge. Og det som bekymrer oss, er at dette er gjennomsnittstall. I noen kommuner ligger man nær 0 i utskiftningstakt, sier direktør Einar Melheim i Norsk Vann.