Kjøper man et hus som er 40 år eller mer, må man nesten regne med at en reparasjon av rørene under boligen er temmelig nært forestående. Kostnaden for dette kan raskt komme opp i kr 100.000 i snitt, sier Oddvar Stensrød, soussjef i Gjensidige. Det inkluderer graving av grøft, skifting av rør, og i enkelte tilfeller også sperring av vei.

Selv og regelverket varierer noe fra kommune til kommune, følger de fleste i dag en mal, utarbeidet av Kommunenes Sentralforbund (Standard abonnementsvilkår for vann og avløp) med små lokale justeringer. I følge denne malen, er du ansvarlig for rørene i bakken på eiendommen din, og helt ut til påkoplingspunktet på det kommunale anlegget. Er du riktig uheldig, kan det ligge under en trafikkert vei.

Årlig rapporteres det ca 3.000 skader på utvendig ledningsnett i private boliger. Men det reelle antall skader er langt høyere, enn det som blir rapportert til forsikringsbransjen. Fred Nilsen i Sparebank 1 Skadeforsikring, tror også at antall skader ligger noe høyere enn det statistikken viser.

Boligeier aner ingenting
Eiere og kjøpere aner dessverre stort sett lite om problemene de har i vente. Du finner nemlig ingen informasjon om tilstanden på de utvendige rørene, i takstdokumenter eller andre papirer.

Det er mange gamle rør her i landet, og det som er typisk for denne typen rør, som jo ligger nedgravd 2,5 meter under bakken, er at de blir i hvertfall ikke skiftet ut uten at det er behov for det.

Mye taler for at man burde ta med tilstanden på røropplegg, i standard takstdokumenter, men foreløpig har man ikke fått gehør for det. I dag er det omtrent like dyrt å få en tilstandsrapport på en bil, som det er å få en takst på et hus. Dette synes forundelig. Når du kjøper en bil, sjekker du hele bilen, mens en bolig til flere millioner kroner ikke blir kontrollert ordentlig. En tilstandskontroll kan i dag gjøres relativt rimelig, ved å filme rørene fra innsiden. En slik sjekk vil anslagsvis komme på fra kr 2.000 til 5.000. En omfattende sjekk av en enebolig vil maks koste kr 10.000.