En undersøkelse foretatt av Norges Takseringsforbund, viser at det er flest feil og skader ved hus som er bygget i perioden 1965 til 1985.

Nesten 30% av alle hus fra denne perioden, har skader eller feil. Men heller ikke nye hus er perfekte. 10% av hus bygget etter 2006 har mangler, viser den samme undersøkelsen. Det kan være flere årsaker til at hus fra midten av 1960-tallet kommer dårligst ut, sier president Ottar M. Skare i Norges Takseringsforbund.

Ny Kjellertrend
Han trekker frem trenden med å innrede kjelleren, som den mest nærliggende forklaringen. Før 1960, var det ikke vanlig å bruke kjellere til boligformål. De ble da gjerne brukt som lagringsplass for ved og poteter. Fra tidlig på 1960-tallet, ble det mer utbredt å innrede kjellerne. Dermed måtte de isolere på en annen måte. Hvis dette ikke ble gjort skikkelig, oppsto det fukt- og sopproblemer, sier Skare.

En undersøkelse foretatt av SINTEF og Byggforsk på 1990-tallet, konkluderte med at byggherrene måtte bli flinkere med å isolere den kalde siden av kjellerveggene, altså utvendig.

Slurv med fuktsperre
Det har tatt tid å tilegne seg nødvendig kunnskap om dette. Det har vært litt slik, at man har bygget veien mens man gikk. Det var derfor ikke unaturlig at det ble begått feil underveis, når nye byggemetoder ble tatt i bruk, sier presidenten i Takseringsforbundet.

Tidlig på 1970-tallet, var det derfor ikke uvanlig med fuktige kjellere. En gjengangerfeil, var slurv med fuktsperrer mot gulv. Mange av husene fra perioden 1965 til 1985 er over 40 år gamle. Skare mener derfor ikke det er unaturlig, at det oppstår feil ved noen av dem. De begynner å vise aldringstegn. Dette gjelder særlig drenering og rør, sier han.

Enklere før
Tilstanden til hus bygget før 1965, er faktisk bedre. Konstruksjonen var enklere i gamle dager. Da bygget man gjerne hus, det blåste tvers gjennom. Dermed var faren for fukt mindre enn i dag, forklarer Skare, som selv er takstmann.

Mer urovekkende er det at medlemmene i Norges Takseringsforbund, finner forbausende mange feil i bolighus som er reist i nyere tid, etter 2006.

Hvis det slurves med byggforskriftene, og det bygges feil, får det konsekvenser. Dermed oppstår det også vedlikeholdsproblemer tidligere enn normalt, sier presidenten i Norges Takseringsforbund.

Dårlig utført arbeid
Slurv og dårlig utført arbeid, var årsaken til feil og mangler ved nesten 25% av husene som var med i undersøkelsen til takstmennenes forbund. Elde og slitasje utgjør en like stor andel.

Anticimex har de siste årene foretatt mer omfattende undersøkelser av norske boliger. I alt 15.000 hus er inspisert. Informasjonen er systematisert i 10 punkter, og i noen av dem ser en igjen de samme trekkene som Norges Takseringsforbund påviser, for boliger som er oppført mellom 1965 og 1985.