Huseiere må vite hvor avløpsrørene går
Det bygges garasjer, motorveier og opparbeides uteareal, oppå gamle vann og avløpsledninger, uten hensyn til rørene som ligger i bakken. Dette kan få enorme økonomiske konsekvenser for enkelte huseiere, og offentlig vedlikehold. Vi opplever ofte henvendelser fra fortvilte huseiere som oppdager at påkoblingen til vann og/eller avløpsrøret har havnet midt under hovedveien, garasjen eller lignende som gjør at tilkomst er forbundet med enorme kostnader.

Sitter på vedlikeholdsbomber til flere hundre tusen kroner
Selv om mulighetene for tilkomst til avløpsrørene er mulig å løse med gravefrie metoder, er det likevel slik at påkoblingen av trykkvann er en stor utfordring. Enkelte huseierne sitter på vedlikeholdsbomber til flere hundre tusen kroner. Vi mener dette er noe som huseier bør informeres om før utbygging finner sted, slik at de får anledning til utskiftning i rimelig tid når utbyggingen er i offentlig regi. Da har i alle fall huseier muligheten til å gjøre et valg. Selv om dette er huseiers ansvar, er det ikke å forvente at folk flest skal se konsekvensen av denne type utbygging. Mange huseiere får seg en overraskelse når de får vite at de eier røret helt frem til offentlig anlegg. Dette kan i noen tilfeller strekke seg mer enn 100m ut forbi tomtegrensen. Det beste rådet til huseierne er; Vær på vakt når det planlegges eller settes i gang store utbygginger over der du vet, eller tror din rørtrasè kan befinner seg.

Vi har trasè-søk utstyr, og kan hjelpe deg med å få oversikt over dine avløpsrør. Ring oss idag på tlf. 33 09 60 30.