Kan man gjøre røropplegget selv, for så å få det godkjent av en autorisert rørlegger? Nei, mener rørlegger Oddgeir Tobiassen, fagsjef i NRL.

Det er nok ingen rørleggere som vil ta på seg det ansvaret. I Plan- og Bygningslovens §106, står det at bygningstekniske installasjoner (innbefatter også rørarbeid) skal utføres av fagkyndig personell med svennebrev eller tilsvarende.