Norske husholdninger har kjøpt klimavennlig oppvarming for 900 millioner. Luft-vann varmepumper topper listen til Enova med 4.238  tiltak, det er bevilget penger til. Nummer to på listen, er væske-vann varmepumper, med 2.937 bevilgede tiltak.

Antallet husholdninger som har fått tilskudd, har nå passert 10.000 opplyser Enova i en pressemelding. Spesialrådgiver i Enova Sverre Heimdal, opplyser at pga større tilbud og etterspørsel etter oppvarmingsteknologi, har særlig luft-vann varmepumper fått et løft.

Tilskudds ordningen fungerer slik at søkeren kan få tilsagn om støtte, men utbetaling skjer først etter at tiltaket er gjennomført. Enovas statiskikk viser, at 4 av 10 tilsagn faktisk blir gjennomført. Gjennomføringsandelen for utsendte tilsagn, var ved siste måling 41,9%. Det er sammenlignbart med forrige tilskuddsordning i 2003, sier Enova i pressemeldingen.