Smitter kun fra små vanndråper – som i dusjen
I følge Folkehelseinstituttet, er dusjen hjemme sannsynligvis den mest vanlige smittekilden for legionærsykdom i Norge.

Legionella smitter ved innånding av fine, svevende vanndråper (aerosoler) som er forurenset med bakterier. Den smitter ikke fra menneske til menneske, og den smitter ikke fra vann som renner rett fra kranen. Smitte kan bare skje dersom det dannes små vanndråper (aerosol). Størst risiko for dette i private hjem, er det i dusjen og eventuelt boblebadet – altså på badet.

Hva er legionella ?
Legionærsykdom er en alvorlig lungebetennelse, med høy dødlighet. Den forekommer heldigvis sjelden. Selv om man har pustet inn legionellabakterier, er det liten risiko for at unge og ellers friske personer, blir syke med legionærsyken. Sykdommen behandles med antibiotika.

Smittefaren kan reduseres ved hjelp av enkle tiltak. Nasjonalt folkehelseinstitutt har utarbeidet informasjon om hvordan man kan forebygge smitte, hjemme hos seg selv.

Dette må du gjøre
Du må være spesielt oppmerksom på bakterier, dersom temperaturen i varmtvannsberederen har vært under 70 grader. Det er også spesielt lurt å rense dusjhoder og slanger, etter en ferie hvis du har vært borte og dusjen ikke har vært benyttet på en stund.

Men generelt sett anbefaler Folkehelseinstituttet likevel at du tar dine forholdsregler, og utfører det som står beskrevet nedenfor, fire ganger pr år:

1)  Sørg for at temperaturen i varmtvannsledningene holder seg over 60 grader, og at temperaturen i berederen er minst 70 grader.   Ved temperaturer over 70 grader, vil legionellabakteriene dø raskt. At temperaturen er høy nok, kan enkelt sjekkes med et termometer.

2) Foreta en gjennomspyling av dusjen med 70 graders vann, i 5 minutter, fire ganger i året. Samt foreta regelmessig gjennomspyling med varmt vann på 60 grader, for eksempel etter hver dusj.

3) Dersom varmtvannsberederen har vært skrudd av i kortere eller lengre tid, må det ikke brukes vann derfra til dusjing, før temperaturen har nådd opp til 70 grader.

4) Dusjslanger og dusjhoder kan i tillegg til, eller i stedenfor varmebehandlingen, demonteres og desinfiseres med husholdningsklor. To korker til 10 liter vann, er tilstrekkelig. Sørg for at hele dusjslangen og dusjhodet blir fylt med denne blandingen, og la de ligge i vann i 30 minutter. Klorrester og løsnet slam, spyles ut før de tas i bruk. Det er lurt å foreta behandlingen før man tar dusjene i bruk, etter en ferie.

Andre smittesteder
Legionellabakterier kan også formere seg i andre aerosoldannede innretninger som luftfuktere, utstyr for hagevanning, høytrykksspylere, innendørs fontener som danner vannsprut, og sprayflasker for dusjing av planter etc, hvis de blir stående med lunkent vann.

Under uheldige omstendigheter kan derfor mennesker bli utsatt for aerosol med legionellabakterier, når slikt utstyr brukes.