For mange av oss, er sist vinter bare et vagt minne. Men en stor gruppe, lever fortsatt med ettervikningene av den ekstreme kalde og lange vinteren: de som fikk huset eller hytta ødelagt av vann- og frostskader.

Gjensidige forsikrings 1. kvartals rapport i 2010, gjenspeiler klart den harde vinteren. De utbetalte 371 millioner kroner mer i skadeerstatning, i forhold til samme periode i 2009. Med tall i samme størrelsesorden fra både Tryg Vesta og If, har de store forsikringsselskapene dermed utbetalt godt over 1 milliard frostskadekroner, til ulykkelige eiendomsbesittere.

Vi har hatt i hvertfall en dobling i antallet frostskader, sier informasjonssjef Bjarne Aani Rysstad i Gjensidige – som også kan melde at mange forsikringstakere vil få seg en ekstra kalddusj, i form av avkorting på grunn av uaktsomhet.

På tross av at forskriftene våre ettertrykkelig sier at dører og vinduer skal være låst, og at huset skal være oppvarmet, for å hindre frostsprenging, slurver folk med nettopp det, og lar det skure og gå, sier han.

Hvis du lar vannet stå på i hytta, og i tillegg slår av varmen når du drar for sesongen, bør du helst ha en god forklaring.

Slik unngår du frostskader:
1. Ikke la vann stå i verken beholdere eller rør, når du forlater huset/hytta for lengre tid om vinteren. Tøm vannet ut, og skru av hovedkrana/den utvendige stoppekrana.
2. Ikke skru av varmen, da det må være plussgrader rundt rørene. Husk at mange varmepumper slutter å virke ved 15 minusgrader.
3. Lukk alle vinduer og dører, spesielt på baderom.
4. Ikke la radiatorer under vinduer stå på, da vannet i dem  kan fryse.

Tips fra Sintef