I den nye tekniske forskriften som trer i kraft 1 juli 2010, heter det at det i rom med vanninstallasjoner, kreves automatisk lekkasjestopper dersom det ikke er vanntette gulv og sluk.

Vanntilkoplede kjøleskap er etter hvert blitt et vanlig ønske hos Ola og Kari Nordmann. Også i kontorbygg er det nokså vanlig å finne vanndispensere og kaffemaskiner med ikke altfor lange mellomrom. Fellestrekket er at de må koples til vann for å gjøre jobben sin. Og koples de til vann, skal de også koples til avløp. Det går klart og tydelig frem av TEK, § 9-51 og 9-52.

Det presiseres i en e-post som Statens Bygningstekniske etat (BE), sendte til IF forsikring:
– Når det i forskriften står «et hvert tappested skal ha avløp, for bortledning av tilført vannmengde», betyr dette at man uansett tappekilde-installasjon i en bygning, også må sørge for en forsvarlig måte å lede vann vekk slik at man unngår vannsøl, fuktproblematikk og evt. etterfølgende råteskade. Dette er ytterligere understreket i § 9-52 om avløp, skriver BE i e-posten.

Det er produsent/leverandørs ansvar å henvise til sertifiserte løsninger som oppfyller forskriftskravene, forutsatt riktig montasje. Dersom man ikke følger forskriften, skal det søkes dispensasjon, underskreker BE.

IF forsikring tar nå konsekvensen av endringen i forskriften, i sine nye sikkerhetsforskrifter:
«Kjøleskap, kaffe- og isbitmaskiner og lignende, som er tilkoplet vann, skal ha automatisk avstenging med føler, i områder hvor lekkasje kan oppstå. Leverandørens vedlikeholdsplan skal følges».
Dermed får reglene i den nye tekniske forskriften tilbakevirkende kraft for forsikringskundene. Kunder som bryter sikkerhetsforskriften, vil normalt få avkorting av erstatningen. Nå må alle som har vanntilkoplet utstyr på for eksempel kjøkken, montere automatisk vannstopper.

Lekkasje fra vanntilkoplede kjøleskap, oppstår ofte som skjulte skader bak innredningen, og kan ende opp med svært dyre skader. Og dersom lekkasjene er «plutselige og uforutsette», har forbrukeren nok et problem med forsikringsselskapene.