En mann fra Oslo benyttet et Polsktalende enkeltmannsforetak til å foreta oppussing av sitt bad i fjor vår. Avtalt pris kr 151.525. Dette skulle han i ettertid angre bittert på.

Etter at foretaket etter 56 dager på overtid, anså arbeidet for avsluttet, endte kunden opp med en 20 cm høy dørterskel, og det ble oppdaget vannlekkasje. Foretaket klarte heller ikke å fremskaffe gyldig FDV, og nødvendige søknader var aldri innlevert til kommunen.

Mannens forsikringsselskap utførte en befaring, og følgende feil, konkluderte med at badet var livsfarlig å bruke:

– Lekkasje skyltes rørskjøter som ikke var tette, og lekkasjen har trolig pågått i tre måneder, noe som kan ha ført   til fukt og sopp
– Fallet i gulvet under dusjen var kun 5mm, men det skal være minst 16 mm
– Fallet i gulvet rundt dusjen var dessuten rettet feil, slik at man endte opp med vann over hele gulvet
– Jordingen i suket ble montert feil, noe som i følge takstmannen fører til «fare for liv og helse ved overledning»

– Gulvet ble så mye høyere under arbeidet, at det kan være for tungt for bærebjelkene. Dørterskelen ble som  nevnt 20cm høy, og himlingen i taket under badet, skal ha bøyd seg 23mm over 2 meter, noe som er langt fra lovlig. Det tunge gulvet skal derfor også utgjøre en «fare for liv og helse», fordi gulvet rett og slett kan bryte sammen.

Badet må bygges om
Konklusjonen ble at badet må brytes ned, og bygges opp på nytt. Takstmannen anslår prisen til kr 244.688.