Kjente kjøkkenleverandører har produkter i sortimentet, som ikke er godkjent for norske forhold.

I følge Vannskadekontoret ved SINTEF Byggforsk, oppstår det rundt 70.000 vannskader i Norge i året. Mange av disse skyldes dårlig dokumentasjon på produktene.

Kravet i byggeforskriftene er at produktets kvaliteter og egenskaper skal være dokumentert, sier forskningsingeniør Alf Furulund ved SINTEF Byggforsk. Han understreker at en rørlegger kan nekte å montere produkter som ikke har tilskrekkelig dokumentasjon, fordi vedkommende har ansvaret for at produktet har nødvendig kvalitet.

– Bytte eller nyinstallering av alle blandebatterier i en bolig må gjøres av godkjent fagmann, og det er dennes ansvar å påse at produktene har den nødvendige godkjennelsen, sier Furulund.

Hos kjøkkenleverandøren Kvik, er det funnet flere produkter som ikke sto på SINTEFs lister. Kjøkkenleverandøren Epoq velger å trekke et blandebatteri fra markedet, pga manglende godkjenning.