I takt med at flere baderom pusses opp til flotte hjemme-spa, må eierne lære mer om smittespredning, rengjøring og desinfisering.

Folkehelseinstituttet kjenner tilfeller fra Norge, der boblebad har forårsaket legionærsykdom, og retter en advarsel mot skjulte røropplegg for vann og luft i slike kar:

Det er nødvendig å være nøye med utforming, vedlikehold og rengjøring av rørledninger, og det krever regelmessig desinfisering og vannbehandling, for å begrense risiko for legionellasmitte.

I et massasjebad er vanntemperaturen ideell for vekst av legionellabakterier, og vannet sirkuleres kontinuerlig, ofte i stor fart, og med luftinnsprøyting for best mulig massasje. Boblebadets sirkulasjonssystem som består av skjulte rør og ledninger for luft og vann, kan vanskelig rengjøres mekanisk. Her dannes raskt en slimete biofilm av organisk belegg, som gir næring til bakterier av ymse slag. Legionellabakterien er den farligste av disse, og smitter via badevannet direkte, eller ved innpust av luftbårne vanndråper.

Heldigvis er det ikke vanskelig å beskytte seg. Bakteriene dør ved høy temperatur, av desinfeksjonsmiddel, og når de utsettes for tørke.