I årevis har det norske folk blitt anbefalt å montere sparedusj – som nærmest på magisk vis skal gi både økonomiske og miljøvennlige gevinster. Er sparedusjen en genial oppfinnelse, eller har medaljen en bakside?

Mindre vann
Hva slags teknologi er det egentlig som ligger i sparedusjen?. Svaret er skuffende enkelt. Dysene i sparedusjhodet er rett og slett mye trangere enn ordinære dyser, noe som fører til at mindre vann klarer å trenge gjennom. Flere brukere av sparedusj, klager over at de må dusje opptil 4 ganger så lenge for å få skylt såpen ut av håret. Noen klager også på at de lettere begynner å fryse i dusjen fordi det kommer ut så lite vann. For å kompensere for dette, benytter de varmere vann, og dusjer lenger.

Alternative metoder
Sparedusjens misjon og funksjon er rett og slett at den reduserer forbruket av varmtvann. Og dermed vil også et annet opplagt spørsmål tvinge seg frem: Finnes det andre måter å redusere varmtvannsforbruket på, og samtidig spare strøm?:

1. Du kan skru ned vannmengden
2. Du kan skru ned temperaturen
3. Du kan dusj i kortere tid – mer effektiv dusjing
4. Du kan bytte ut den gamle varmtvannsberederen, med en ny som er mer energi effektiv