Fire av fem boligeiere  stenger aldri vanntilførselen til boligen. Det kan føre til at stoppekranen gror fast, og at den ikke lar seg stenge når man virkelig trenger det.

Tester man ikke stoppekranen med jevne mellomrom, kan det legge seg et belegg inne i kranen. Da opplever mange at de ikke klarer å stenge kranen helt, hvis de får en vannlekkasje.
Det er viktig å åpne kraner i huset etter at man har stengt stoppekranen, slik at det ikke blir stående vann i rørene.

Såkalte slusekraner med spindel, er ekstra utsatt. Når man først skal stenge denne, knekker ofte spindelen. Skjer det i åpen stilling, får man ikke stanset lekkasjen raskt. Skjer det i lukket stilling, tar det tid å få vannet tilbake. De nye stoppekranene med kuleventil har rørleggerne nesten aldri problemer med.