Gamle og slitte vannrør har skadet norske hjem for 3,3 milliarder kroner de siste 5 årene, viser tall fra IF Skadeforsikring.

I følge Finans Norge (FNO) er det langt større risiko for å få en vannskade, enn et innbrudd. Hvert 8 minutt oppdages det nemlig en vannskade i norske hjem. Tall fra Finans Norge, viser at det i gjennomsnitt oppdages 175 vannskader i hus, hytter, næringseiendommer og leiligheter hver dag, sier kommunikasjonssjef Stine Neverdal i FNO.

Gamle og slitte rør hyppigste årsak til vannskader
I løpet av de 9 første månedene i 2013, var det meldt inn nesten 48.000 vannskader til forsikringsselskapene. Erstatningsutbetalingene etter vannskader i private boliger og hytter for samme periode, var på 1,7 milliarder kroner. Dette var en økning på 17% i antall skadesaker, og 14% økning i utbetalinger, i forhold til året før. I følge FNO skyldes mange av vannskadene vanninntrenging utenfra (tette avløpsrør, dårlig drenering etc). Men det er også en økning i skader, relatert til rørbrudd inne i boligene. Svært mange norske boligeiere tenker lite på vedlikehold av vann- og avløpsledninger, samt annet tilknyttet utstyr, før det har oppstått en vannskade i boligen, sier informasjonsdirektør Jon Berge i IF Skadeforsikring. I følge IF Skadeforsikring, er gamle og slitte rørsystemer, den absolutt hyppigste årsaken til vannskader i norske hjem. Dette utgjorde de siste 5 årene, 35% av det totale antall vannskader, viser IF Skadeforsikrings beregninger ut fra Finans Norges fellesstatistikk.

Boret eller spikret i veggen ? – vær på vakt!
Skjulte rør i vegg, kan være vanskelig å sjekke. I såfall må veggen brytes opp, noe man ikke gjør uten at det er helt nødvendig. Men det er viktig å være på vakt, dersom det er boret, eller spikret i vegger med skjulte rør. Alle må huske at ingen rør har evig levetid. Eldre rør har en levetid på 25-30 år. Etter den dato, er rehabilitering uansett å anbefale, både for skjulte og synlige løsninger, sier Berge.

Dagens lovverk stiller krav om utskiftbare og vannskadesikre løsninger, som gjør det mye enklere å holde øye med de skjulte løsningene. Dermed er nyere anlegg bedre beskyttet mot vannskader – forutsatt at det er utført av fagpersonell.

Ta en rør-sjekk!
 Berge forteller at 33% av vannskadene i 5 års perioden fra 2008, kan knyttes direkte til slitasje og elde på røropplegg, som er mer enn 30 år gammelt. Våre erfaringer viser at ca   4 av 10 vannskader som skyldes slitasje og elde på vannutstyr i norske hjem, har sitt utspring i innvendige vannrør. Noe som gjør det vanskelig å oppdage, sier Berge.

Rørleggerforeningen anbefaler forebyggende kontroll av vannsinstallasjoner.

Vi anbefaler en gjennomgang av røropplegg og våtromsinnstallasjoner, som er eldre enn 20 år. Mange har i dag andre vaner, enn det endel bad ble bygget for på 90-tallet. I dag er det ikke uvanlig at familiemedlemmer dusjer flere ganger i døgnet, og vaskemaskiner og oppvaskmaskiner går hele tiden.I tillegg har det kommet en rekke nye produkter inn i hjemmene, som isbitmaskiner og integrerte kaffemaskiner. Disse bidrar til slitasje på vann og avløp i boligen, sier Are Skaar Nilsen, fagkonsulent i Norske Rørleggerbedrifters Landsforening – VVS.

En slik gjennomgang av røropplegget, innebærer i følge Skaar Nilsen, kontroll av anleggets tilstand. Rørleggeren søker etter lekkasjer rundt vannlåser og synlige rørskjøter, samt kontrollerer også at vannet renner korrekt til sluk. Man ser også etter tegn på korrosjon (kobberrør med mye irr). Dette er noe som bør følges med på, siden det kan medføre lekkasjer. Kobberrør er også mer utsatt for frostskader, enn plastrør. Plast rør på sin side er jo laget av plast – et materiale som er svært godt likt av mus og rotter.

Det er verdt å merke seg at ikke alle vannskader dekkes av forsikringen. Skaden må ha oppstått «plutselig og uventet», for å dekkes. Derfor er vannskader og tette avløp, som får lov til å utvikle seg over tid, ofte kostbare for huseier, siden de ikke automatisk dekkes, sier Berge.