Lekkasjer er det mest problematiske, med tette eller tilnærmet tette avløpsrør.

Avløpsrør er normalt sett ikke laget for å tåle vanntrykk, og pakninger blir med tiden tørrere, og mister da sin elastisitet. Eldre røropplegg har dessuten andre former for tetting, enn nye avløpsrør, og i enkelte tilfeller er rørdelene stukket inn i hverandre, uten noen form for pakninger.

Hvis et avløpsrør begynner å gå tett, vil da muligheten for raskt å få vekk avløpsvannet, reduseres. Dette kan føre til at vann blir stående i røret en stund, før det blir borte. Utette røroverganger kan da bli stående med et stort vanntrykk, som kan resultere i at det lekker ut vann.

Man ser av og til skader, der lekkasjen kun skjer når det er en kombinasjon av for eksempel at naboen i etasje over, bruker vasken samtidig, eller at det kun oppstår, når man tømmer ut en full oppvaskkum.

Ofte handler det dessuten om små mengder vann – kanskje bare en spiseskje, eller to hver gang. Men fordi det skjer inne i kjøkkenbenken, blir det sjelden oppdaget.

Store skader og muggsopp
Det er viktig å påpeke at selv små lekkasjer, kan føre til alvorlige muggsoppskader, slik at både kjøkkenbenk og gulv må skiftes ut.