Særlig i januar-mars, så begynner vannledningene å fryse, som følge av at telen kryper stadig lenger ned i bakken. Mange husstander må være forberedt på å leve uten en dråpe vann i perioder, inntil man får hjelp av fagfolk. Vi opplever ofte at vannrør fryser ved at man har stengt av, eller senket varmen når man har reist på ferie. Isolasjon, bort med trekk, og sørge for varme i alle rom, er klare forebyggende råd til boligeiere.

Isoler rørene
Også hytter har store problemer med vannskader. Utbetaling av erstatning etter vannskade på norske hytter, har økt med nesten 44% siden samme tid i 2009. Vannskadekontoret ved SINTEF Byggforsk har utarbeidet en veiledning for å unngå frostskader. I følge den, er vannledninger uten gjennomstrømning mest utsatt for frost. I eldre hus går rørene ofte gjennom krypkjellere og andre kalde rom, og da er det viktig å sørge for at disse rørene er isolert, sier SINTEF Byggforsk.

Kald trekk
Men selv med vann i bevegelse, og plussgrader i alle rom med rør, kan det likevel oppstå frostskader der hvor kald luft sniker seg inn, enten gjennom utettheter i veggene eller fra lufteventiler og vinduer. I følge SINTEF Byggforsk er det derfor viktig å sørge for at vannrør ikke blir utsatt for kald trekk. Rør kan holde seg åpne i -20 grader, mens de kan fryse ved -2 grader og trekk. SINTEF Byggforsk ber også boligeiere være observante på overgangen mellom vegg og grunnmur. Dersom treverket ikke ligger helt nedpå grunnmuren, kan det oppstå kald trekk på rør som eventuelt går på baksiden.
Litt sprit
Vannlåser og avløp kan gjerne også få en skvett med frostvæske eller olje i perioder med sterk kulde, og hvor man frykter at det kan oppstå isdannelse.

Opptining
Som hovedregel burde huseier ta kontakt med rørlegger, for råd, og veiledning. I enkelte tilfeller må også rørleggeren hjelpe til med opptiningen. I følge SINTEF Byggforsk skal hovedstoppekranen stenges før tining settes i gang. Den enkleste måten å tine på, er å sette opp temperaturen i det aktuelle rommet. En annen metode er å bruke hårføner eller vifteovn. Men siden disse utvikler varme, er det viktig at opptiningen skjer under oppsyn, slik at brannfare unngås. Bruk for all del ikke åpen ild, som skibrenner, primus eller lignende, da dette er svært brannfarlig. Når opptiningen er ferdig, kan hovedstoppekranen åpnes igjen.

Forsikringen
Utgangspunktet er at plutselige og uforutsette vannledningsskader dekkes av forsikringen. Vannskader som har oppstått over tid, dekkes imidlertid ikke. I denne sammenheng er det viktig å være klar over forskjellen mellom vannledningsskader og vannskader.

Det er vannledningsskader som dekkes av forsikringen. Vannskader som ikke kan henføres enten til vannledningene, eller tilknyttet utstyr, dekkes ikke av forsikringen. Vi anbefaler at du tar kontakt med ditt forsikringsselskap, for mer utfyllende informasjon.