Mye kan gå galt hvis du unnlater å bruke fagfolk når du skal renovere badet. Trenger fukt seg inn bak flisene og membranen, kan det få alvorlige konsekvenser både for bygningskonstruksjonen og innemiljøet i boligen. Oppstår det vannskader, og det viser seg at arbeidet ikke er riktig utført, kan du få redusert erstatning fra forsikringsselskapet. Du har heller ingen å gå tilbake til, i forbindelse med garantier og klager.

Bor du i blokk, kan utbygging og endring av bad få konsekvenser for andre enn deg selv. Manglende eller dårlig membran på badegulvet, kan føre til alvorlige vannskader i leiligheten under, eller ved siden av deg.

Hvis det oppstår skade, kan du bli erstatningspliktig overfor de under, over eller på siden av deg, samt for fellesskapet, selv om det du gjør, i utgangspunktet er lovlig. Det nytter ikke å komme og si at du gjorde ditt beste, og at du trodde du kunne dette med våtrom, sier advokat Anders Leisner i Huseiernes Landsforbund.