La deg ikke lure av en fin fasade, advarer Fagrådet for våtrom. Innebygde badekar er kanskje pene å se på, men er ikke arbeidet skikkelig utført kan baksiden skjule alvorlige fuktskader.

Det viktigste er at alt som er under badekaret er tilgjengelig for inspeksjon og rengjøring. Boblekaret skal ha minste en inspeksjonsluke – gjerne to, slik at det blir god luftgjennomstrømming under karet. Under boblekar samler det seg svært ofte mye skitt, som må fjernes. Huseiere som skal kjøpe ny bolig eller pusse opp, anbefales å sjekke badet nøye.

Vi opplever stadig at sluk og andre installasjoner ligger så langt innunder karet, at det ikke er tilgjengelig. Konsekvensen kan for eksempel være at sluket tetter seg, og da får man vann på avveie.

For at et badekar av denne typen skal møte våtromsnormens krav, skal det bygges med lufte-  og inspeksjonsluke, slik at eventuell fuktighet som kommer under karet har en mulighet til å slippe ut, og at sluk og annet utstyr kan renses og inspiseres regelmessig.
Det er viktig at størrelsen på luken er tilstrekkelig stor, slik at man kommer til. Dette er spesielt viktig dersom man har boblekar, der kompressoren står på badet. Da samler det seg lett mye støv og annet smuss under karet.

Viktig med tetting
Skal fukten holdes unna, er det også viktig at fugene rundt karet er skikkelig tette, slik at vannsøl fra bading eller dusjing ikke får mulighet til å renne ned, og under karet. Som ellers på badet, må det i tillegg være skikkelig fall til sluk, slik at det renner riktig vei, dersom uhellet er ute.