Om vannskadene hadde fulgt byggekostnadsindeksen, skulle de i 2009 kostet rundt 270 millioner. I steden har de kostet opp mot 3000 millioner. Vannskader har økt 10 ganger så mye som byggekostnadene, sier Oddvar Stensrød i Gjensidige forsikring.

Stensrød kan vise til en statistikk som viser utviklingen i vannskader, målt i kr:

1974: 80 millioner kroner
1980: 300 millioner kroner
1986: 400 millioner kroner
1990: 480 millioner kroner
1999: 1515 millioner kroner
2009: 3000 millioner kroner

Bakgrunnen for denne utviklingen er sammensatt. Utover 70 og 80-tallet dukket det opp en utfordring: Ola Nordmann ble uvenn med badekar og dusjkabinett, og ønsket i steden å dusje rett på gulvet. Det stilte store krav til membraner, rørgjennomføringer og fester til gulvsluk.
Vi erfarte blant annet at sponplater var en særdeles dårlig kombinasjon med utett, eller manglende membran, sier Stensrød. Det oppsto lekkasjer i forhøyningsring og klemring på sluk, det lakk ofte i rørgjennomføringer gjennom membran, og takstmenn har sett utallige eksempler på manglende eller utette membraner. Nesten daglig dukker det opp nye eksempler på slike skader i Norge.

På 80-tallet fikk vi større fokus på bedre prosjektering og plass i byggene, til vann og avløp. Det ble fokusert på å unngå ekspansjonsskader på skjulte vann- og avløpsrør, og koplinger ble lagt tilgjengelig via luker. Det ble mye snakk om vanntett belegg under oppvaskmaskiner, og å sikre oppvaskmaskiner med slangebruddventiler. Bedre løsninger for skruer og spennringer på sluk og membran, fikk vi også, sier Stensrød.

På slutten av 80-tallet og utover 90-tallet, kom rør-i-rør. Ideen er ypperlig, men også her gjøres det feil som resulterer i store, stygge og kostbare vannskader. Rør-i-rør fungerer bra når det er gjort ordentlig. Men alt for ofte ser vi at det lekker i varerør, sier Stensrød. Han nevner også slurv med veggbokser, og lite vannskadesikker plassering av rørfordelere, som eksempler på utførelsesfeil med rør-i-rør.
Riktig montert, skal varerørsystemet lede vannlekkasjer ut av veggen, via fordelerskapet. Hvis alle detaljer er i orden, så unngår man skader på huset, selv om det lekker i veggen, sier han.