Waterguards vannstoppeventiler er velkjent. Det samme er varmtvannsberedere fra OSO. Nå går de to sammen, og lanserer en løsning hvor lekkasjesikring og varmtvannsbereder er integrert i ett produkt: Waterguard system OSO Supersmart.

Dersom det oppstår en lekkasje fra oppvaskmaskin, vaskemaskin, kaffemaskin, kjøleskap med ismaskin eller annet utstyr tilkoplet vann, vil trådløse detektorer straks sende et radiosignal til styringsenheten. Den stenger straks hovedinntaket for vann. Om ønskelig, varsles også vatkselskap.

Dette er en verdensnyhet. Ingen andre kan levere en integrert løsning som både sikrer mot lekkasje fra tilkoplet utstyr, hindrer legionella og i tillegg sparer strøm, sier Daglig leder Haakon Munkejord v/Waterguard AS.

Styringsenheten kan mer enn å stenge vannet ved lekkasje. Fra den, kan varmtvannsberederen settes i feriemodus, med en vanntemperatur ned til 5 grader. Systemet sørger også for varmtvann 3 ganger så raskt som normalt, uten at strømforbruket øker.
– i tillegg kan enøk-gevinsten være på opptil 48%, sier Munkejord.
Anti-legionellafunksjonen sørger for at vannet varmes opp til 75 grader en gang i uken, for å unngå fremvekst av legionella. Alle funksjonene i produktet, styres fra Waterguards styringsenhet.

I fjor kostet 70.000 uforutsette vannskader, nesten 3 milliarder kroner. I tillegg kommer alle skadene som ikke dekkes av forsikringsselskapene. Fra 1 juli 2010, kommer nye forskrifter om automatiske lekkasjestoppere i nye nygg.
Forsikringsselskapene har allerede begynt å kreve at for eksempel kjøleskap, kaffe- og isbitmaskiner og lignende utstyr tilkoplet vann, skal ha automatisk avstenging med følere i det aktuelle området.

Waterguard leverer en rekke løsninger med automatisk avstenging, for ettermontering i eksisterende anlegg. Waterguard system OSO Supersmart egner seg godt på både nybygg, og ved utskifting av eldre varmtvannsberedere. Med dette nye systemet, vil de tilfredsstille fremtidens byggekrav, og forsikringsselskapenes nye krav til skadeforebygging, sier Waterguard.

I grunnpakken til Waterguard system OSO Supersmart følger det med 3 trådløse sensorer og en magnetventil, som monteres på hovedledningen. Men det kan koples til så mange trådløse sensorer det er behov for. De trådløse sensorene bør plasseres slik at de dekker alle områder hvor det står utstyr tilkoplet vann. Styringssentralen og varmetvannsberederen har felles tilkopling av strøm

Waterguard system OSO Supersmart er i handelen fra februar 2010.