Dette skaper kjempetrøbbel i avløpsnettet
Det dreier seg om engangskluter, eller såkalte våtservietter. De må ikke kastes i toalettet. Det vil føre til store problemer i avløpsnettet, sier Gunnar Kvaalen, avdelingsleder VA (vann og avløp) i Gjøvik kommune.

Den økende bruken av våtservietter, blant annet i forbindelse med rens av hud og vask av små barn, medfører at ansatte i renseanlegget må ta opp, og rengjøre avløpspumper en gang i uken, siden våtserviettene ikke løser seg opp i vann, og følgelig setter seg fast i pumpen.

Rammer abonnentene
Dette medfører mye ekstra arbeid, og koster penger. Til syvende og sist, vil det ramme abonnentene i kommunen, i form av dyrere renovasjon. Det er trolig uvitenhet, som er den fremste årsaken til at innbyggerne kaster slike ting i toalettet. De fleste pakkene med engangskluter, er merket med at de ikke skal spyles ned i toalettet, men skriften er så liten at den fort kan bli oversett i en travel hverdag.

På enkelte pakninger står det riktignok at klutene kan spyles ned i toalettet, noe som sjelden er en god ide. Alle engangskluter bør kastes i restavfallet. Det vil spare ressurser og penger, for både kommunen og dens innbyggere.

I tillegg til at dette kan skade kommunens pumper, kan engangskluter, bind, bomullspads etc, også forårsake store skader og følgeskader på eget avløpsnett i hus. Tette avløpsrør, kan blant annet forårsake tilbakeslag av avløpsvann og kloakk i boligen, som i tillegg til å være ubehagelig, kan gjøre store skader på bolig og inventar.